Volba pro Trnovou
Sdružení nezávislých kandidátů

Opakované volby do obecního zastupitelstva se budou konat již 16. března 2019. Prosíme vás, abyste opět dorazili v co nejhojnějším počtu.

Aktuality z povolebního dění

Přečtěte si, co je nového
 

Od začátku listopadu probíhá pravidelný úterní Klubík od 15:00 do 18:00 hodin. Děti si již vyrobily masky, namalovaly sluníčka a příští úterý budeme dělat adventní věnce. Děti tato setkání velmi baví a tak zveme další zájemce o tvořivé hry. Všichni jste srdečně zváni.

Otázku proč Trnové hrozí nové volby, kterou položila Čistá Trnová, bychom nejprve rádi trochu upřesnili. V Trnové nové volby ve skutečnosti nejen hrozí, ale za zhruba 4 měsíce zde bohužel zcela jistě v souladu se zákonem proběhnou. Důvodem je, že počet zastupitelů poklesl pod pět a nejsou za ně k dispozici náhradníci. Tři nově zvolení zastupitelé a...

Dne 25. října 2018 rozhodl Krajský soud v Praze o našem návrhu na neplatnost volby kandidáta. Plně se ztotožnil s naší argumentací a určil, že pan Pekárek byl zvolen neplatně z důvodu, že na kandidátní listině sdružení Trnová společně byla uvedena nevolitelná kandidátka Mgr. Čížková. Soud označil toto jednání za nepoctivé vůči voličům a hlasy,...

Náš program v bodech


Zpracujeme strategický plán rozvoje obce na období 2019-2022

Realizace výstavby multifunkční budovy (obecní úřad, mateřská škola, sdružování občanů, ...)

Vozovky, chodníky, osvětlení - infrastruktura do vlastnictví obce

Revitalizace veřejného prostranství a vybudování odpočinkové zóny pro občany

                                                      Rozšíření dětského hřiště  

                                                        Rozšíření občanské vybavenosti

                                                    Zlepšení klimatických podmínek

                                                              Návrat tradičních akcí

Zřízení plnohodnotného pracoviště Czech POINT

                                                    Rozšíření autobusové dopravy

                                                     Výsadba zeleně

Úprava provozu na místních a účelových komunikacích 

Náš program s rozepsanými body si můžete stáhnout také jako PDF!

Děkujeme všem, kteří dorazili na naše předvolební shromáždění. Díky diskusi s vámi jsme si potvrdili, že máme stejné priority. Více o našich prioritách se můžete dočíst v přiloženém dokumentu.


Děkujeme všem našim voličům za projevenou důvěru! Též děkujeme i všem, kdo k volbám přišli. Obec Trnová měla nejvyšší volební účast na okrese Praha-západ.


Máte zájem o dětský klubík? Dejte nám vědět na e-mail info@volbaprotrnovou.cz! Více informací v PDF dokumentu níže.

A co vaše návrhy?

Chceme co nejvíce naslouchat přáním našich spoluobčanů. Trápí vás palčivý problém nebo máte skvělý nápad, který zlepší život v obci? Neváhejte nám napsat na e-mail info@volbaprotrnovou.cz! Zejména nás zajímá váš názor na projekty, které byly v minulosti zahájeny, ale nepodařilo se je zdárně dokončit. Například výstavba cyklostezky či chodníku na silnici vedoucí z Jíloviště do Trnové.